OK viert 175ste verjaardag

3:56 PM Laetitia V. 0 Comments

KORT NIEUWS - Het meest gebruikte woord ter wereld moet wel OK zijn. Iedereen past het dagelijks meer dan eens toe, maar weinigen weten waar het vandaan komt. 175 jaar geleden drukte een Amerikaanse krant de afkorting voor het eerst. 
Op 23 maart 1839 schreef de Boston Morning Post, toen de populairste Amerikaanse krant, onbewust geschiedenis met een grap. Op pagina twee verscheen een cryptisch artikel over de Anti-Bell Ringing Society, die zich verzet tegen de gemeentelijke wet in Boston die het luiden van dinerklokken verbiedt. De leden van de vereniging waren op weg naar New York en dat als ze op de terugreis via Rhode Island zouden reizen, de krantenredacteur van New England evengoed ‘de bijdragedoos kan hebben, et ceteras, o.k. – all correct – en de kurken opwaarts doen vliegen, als vonken.’

Drie dagen later gebruikte de krant de afkorting weer en tegen het einde van het jaar verscheen hij ook in de Boston Evening Transcript, de New York Evening Tattler en de Philadelphia Gazette.

Afkorten was cool en gemakkelijk 
In die jaren was woorden afkorten heel gebruikelijk, net als expres verkeerd spellen. Het was de humor van de jonge, opgeleide elite. OK is daar een gevolg van. All correct werd verkeerd gespeld orl korrekt of oll korrekt. Die afkorting werd dan o.k. De Amerikaanse professor Allan Metcalf steunt deze theorie, net als de British Oxford-woordenboek.

Het echte succes kwam pas in de jaren 1840 toen Martin Van Buren de democratische presidentskandidaat was. Hij groeide op in Kinderhook en kreeg de bijnaam Old Kinderhook. Voor de campagne werd zijn bijnaam afgekort tot OK. Dankzij de dubbele betekenis van de afkorting, stond hij bekend als Old Kinderhook is all correct. Vanaf de Tweede Wereldoorlog verspreidde het woord zich wereldwijd. ‘Het is onderscheidend, maar gemakkelijk uit te spreken en heel gemakkelijk te begrijpen. Het gebruikt de klinker O, de klinker A en de medeklinker K – en deze zijn in bijna alle talen te vinden’, aldus Metcalf.